Domáce potreby

 

Dom - Byt - Záhrada

 

 

Voľný čas

 

Multifunkčný herný stôl

 

Multifunkčný herný stôl

 

 

 

Africký bubon Djembe

 

Africký bubon Djembe

 

 

Nabíjačka batérií

 

Nabíjačka batérií

 

 

 

Dom a bývanie

 

Odpadkový kôš

 

Odpadkový kôš pedálový DECOBIN 20l

 

 

 

 

Záhrada

 

 

Záhradný gril BBQ

 

Záhradný gril BBQ

 

 

 

Šport

 

2 jednoručné činky

 

2 jednoručné činky s kotúčmi 40 kg

 

 

Dievčenské korčule

 

Dievčenské korčule

 

 

Detská kolobežka

 

Detská kolobežka

 

 

Squashová raketa

 

Squashová raketa

 

 

Hračky

 

Stolný futbal

 

Stolný futbal

 

 

Pieskovisko pre deti

 

Pieskovisko pre deti

 

 

Darčeky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAJPREDÁVANEJŠÍ

naša cena 22,49 EUR

 

 

 

 

 Výhody nákupu

 

 Výhodné ceny, tovar skladom

 

 

 

PARTNEI:

 

Katalóg internetových stránok

 

 

Goog.sk

 

 

Pozri.sk - vyhľadávač

 

 

Surf.sk

 

 

Topindex.sk

 

 

 

KONTAKTY

Zákaznícky servis
Po - Pia, 9:00 - 16:00 hod
tel: +421 950 308 480

» Reklamačný poriadok
Reklamácia / Odstúpenie od zmluvy - Zadajte informácie

 

REKLAMAČNÝ FORMULÁR

 

Pomocou tohto formulára môžete v niekoľkých jednoduchých krokoch reklamovať tovar alebo odstúpiť od zmluvy.

 

Reklamačný formulár

PO - PIA, 9:00 - 16:00 hod

TEL: 0950 308 480

reklamacia@kokiskashop.sk

Adresa pre odoslanie tovaru

Průmyslová zóna II Ostrov - Panattoni North Park

Dolní Žďár 104

363 01 Ostrov

Česká republika

UPOZORNENIE: NIE SME FIRMA (ESHOP) MERKURY MARKET !

REKLAMAČNÝ PORIADOK

 

Tento reklamačný poriadok bol spracovaný podľa ustanovení zákona č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník a z. Č. 634/1992 Zb., Zákon o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon") a vzťahuje sa na spotrebný tovaru (ďalej len "tovar"), u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady (ďalej len "Reklamácie").

 

Spotrebiteľ je každý kupujúci, ktorý mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu s podnikateľom alebo s ním inak koná.

 

 

Predávajúci je obchodná spoločnosť Kokiska s.r.o., so sídlom Stráň 3, 360 01 Karlovy Vary - Sadov, IČO 02509016, DIČ CZ02509016. Spoločnosť Kokiska s.r.o. je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva Kupujúcemu výrobky alebo poskytuje služby.

 

Zákazníkom internetového obchodu je buď Kupujúci spotrebiteľ alebo Kupujúci, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

 

Chyby tovaru

Predávajúci zodpovedá spotrebiteľovi, že vec pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá spotrebiteľovi, že v čase, keď spotrebiteľ vec prevzal,

 

-  má vec vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a chýba ak dojednania, také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na charakter tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané,

-  sa vec hodí k účelu, ktorý pre jej použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa vec rovnakého druhu bežne používa,

-  vec zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohovorené vzorky alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutého vzorky alebo predlohy,

-  je vec v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a

-  vec vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

 

Práva z vady tovaru

Ak nemá vec vyššie uvedené vlastnosti, môže spotrebiteľ požadovať aj dodanie nové veci bez vád, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neprimerané, ale ak sa vada týka len súčasti veci, môže spotrebiteľ požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy.

Ak je to však vzhľadom k povahe vady neúmerné, najmä ak možno vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má spotrebiteľ právo na bezplatné odstránenie vady.

Právo na dodanie nové veci, alebo výmenu súčasti má spotrebiteľ aj v prípade odstrániteľné vady, ak nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V takom prípade má spotrebiteľ aj právo od zmluvy odstúpiť.

Ak neodstúpi spotrebiteľ od zmluvy alebo neuplatní Ak právo na dodanie novej veci bez vád, na výmenu jej súčasti alebo na opravu veci, môže požadovať primeranú zľavu. Spotrebiteľ má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať novú vec bez vád, vymeniť jej súčasť alebo vec opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci nevykoná nápravu v primeranom čase, alebo že by zaistenie nápravy spotrebiteľovi pôsobilo značné ťažkosti.

Právo z chybného plnenia kupujúcemu nenáleží, ak kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo ak kupujúci vadu sám spôsobil.

Kupujúci je povinný po vyzvaní odoslať reklamovaný tovar na adresu Predajcu prvotne na vlastné náklady, v prípade uznania reklamácie mu budú náklady na dopravu spätne preplatené.

 

Lehoty

Spotrebiteľ je oprávnený uplatniť právo zo vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v čase dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia. Ak sa prejavia vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že vec bola chybná už pri prevzatí.

Záručná doba začína plynúť prevzatím Tovar Zákazníkom. Záručná doba pre Kupujúceho spotrebiteľa činí 24 mesiacov, avšak pre Kupujúceho, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, je záručná doba iba 12 mesiacov. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú bol Tovar v záručnej oprave. V prípade výmeny Tovar začína plynúť nová záručná doba.

 

Ostatné

Zodpovednosť predávajúceho za vady sa nevzťahuje na opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým užívaním u veci predávané za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, u použitej veci na vadu zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktorú vec mala pri prevzatí kupujúcim, alebo ktorú mu ak to z povahy veci.

 

Na žiadosť spotrebiteľa je predávajúci povinný poskytnúť spotrebiteľovi písomné potvrdenie o povinnostiach z chybného plnenia v rozsahu stanovenom zákonom (záručný list). Ak to umožňuje povaha veci, postačí namiesto záručného listu vydať Kupujúcemu doklad o zakúpení veci obsahujúci údaje (faktúru), ktoré musí obsahovať údaje ako záručný list. Záručný list musí obsahovať meno a priezvisko, názov alebo obchodné meno Predávajúceho, IČO, sídlo, ak ide o právnickú osobu, alebo bydlisko, ak ide o fyzickú osobu. Pokiaľ je poskytovaná dlhšia ako zákonná záruka, predávajúci určí podmienky a rozsah predĺženia záruky v záručnom liste.

Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy vo všetkých prípadoch stanovených Zákonom. Odstúpenie je voči Predávajúcemu účinné od okamihu, keď je mu doručené vyhlásenie Kupujúceho o odstúpení od zmluvy, ak sú splnené všetky potrebné zákonné podmienky. V prípade odstúpenia od zmluvy, sa zmluva od začiatku ruší a zmluvné strany sú si povinné vrátiť všetko, čo si na jej základe poskytli. V prípade zrušenia zmluvy z dôvodu uplatnenia práv plynúcich zo zodpovednosti za vady, vracia Kupujúci plnenie, ktoré mu poskytol Predávajúci, len v rozsahu, v akom je to v danej situácii objektívne možné.

 

Postup a vybavenie reklamácie

Pre každé reklamovaný tovar je nutné vyplniť reklamačný formulár, ktorý je umiestnený na webových stránkach predajcu, alebo dostupný tu. Vzhľadom k širokému sortimentu tovaru, je každá reklamácia posudzovaná individuálne.

Ihneď po zadaní reklamácie pomocou reklamačného formulára dostane Kupujúci potvrdenie na elektronickú adresu o prijatí reklamácie. Kupujúci je elektronickou cestou informovaný o každom kroku, ktorý sa urobí počas jeho reklamácie, vr. záverečného vyrozumenie o vybavení reklamácie - či už o jej neuznanie, alebo o jej vyriešenie.

Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia Reklamácie, pokiaľ sa Predávajúci s Kupujúcim nedohodnú na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty sa Kupujúcemu priznávajú rovnaké práva, ako by sa jednalo o podstatné porušenie zmluvy.

 

Beh lehoty na vybavenie reklamácií je pozastavený v prípade, že predávajúci neobdržal všetky podklady potrebné pre vybavenie reklamácie (časti tovaru, iných podkladov a pod.). Predávajúci je povinný si vyžiadať doplnenie podkladov od kupujúceho v najkratšej možnej dobe. Lehota je od tohto dátumu pozastavená až do dodania vyžiadaných podkladov kupujúcim.

 

Reklamovaný tovar sa zasiela na adresu expedičného skladu predajcu a to: Kokiska s.r.o., Bor 119, 360 01 Sadov. Pred odoslaním tovaru je nutné mať reklamáciu zadanú, aby Kupujúci poznal číslo reklamácie, ktoré je nutné uviesť na vonkajšom balenie tovaru, aby bola zásielka jednoznačne identifikovaná. V prípade technických problémov sa zadaním reklamačného formulára je možné zaslať reklamáciu emailom na reklamacia@kokiskashop.sk.

 

Za situácie, kedy je potrebné tovar zaslať Predávajúcemu alebo servisnému stredisku, kupujúci vo vlastnom záujme vedie tak, aby bol tovar zabalený do vhodného a dostatočne chrániaceho obalového materiálu vyhovujúceho nárokom prepravy krehkého Tovaru a to vrátane všetkého príslušenstva a označí zásielku príslušnými symbolmi.

 

Záverečné ustanovenia

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť 18. 7. 2016. Zmeny reklamačného poriadku sú vyhradené.

 

POUČENIE O ODSTÚPENÍ OD KÚPNEJ ZMLUVY

 

Ako postupovať, keď zakúpený tovar pre vás nie je to pravé a chcete ho vrátiť v zákonnej 14 denné lehote?

V prípade, že ste spotrebiteľ, máte podľa § 1829 občianskeho zákonníka (zákon č. 89/2012 Zb.) Právo zakúpený tovar vrátiť bez udania dôvodu, a to do 14 kalendárnych dní od dátumu prevzatia tovaru. Nárok máte aj v prípade, že objednávku urobíte po internete s osobným odberom v našom expedičnom sklade.

V prípade, že nie ste spotrebiteľ, teda tovar nakupujete v rámci svojej obchodnej alebo podnikateľskej činnosti (o čom rozhoduje uvedenia IČO na nákupnom doklade), právo na odstúpenie vám nevzniká, lebo zákon túto možnosť neuvádza.

 

Ako tovar vrátiť.

Pred samotným vrátením tovaru je nutné vyplniť elektronický reklamačný formulár, kde Kupujúci zvolí variantu "Chcem odstúpiť od zmluvy". Odkaz na reklamačný formulár je súčasťou emailu o dokončenie objednávky a je zverejnený na stránkach Predajcu tu.

 

Tovar môžete vrátiť osobne priamo na naše výdajné miesto na adresu Víťazná 306/27, 360 01 Karlovy Vary a v prípade nadrozmerného tovaru do expedičného skladu Bor 119, 360 01 Sadov, alebo môžete odstúpiť písomne a v tomto prípade odstúpenia od zmluvy a tovar zašlite na: 

Reklamácia

V prípade, že chcete tovar reklamovať alebo odstúpiť od zmluvy, využite, prosím, náš reklamačný formulár.

Reklamačný formulár

Adresa pre odoslanie tovaru

Průmyslová zóna II Ostrov - Panattoni North Park

Dolní Žďár 104

363 01 Ostrov

Česká republika

reklamacia@kokiskashop.sk

UPOZORNENIE: NIE SME FIRMA (ESHOP) MERKURY MARKET !

Kontakt

+421 950 308 480

Po - Pia, 9:00 - 16:00

info@kokiskashop.sk

Vrátený tovar, prosíme, dobre zabaľte, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy. Na vonkajšej kartón uveďte, že sa jedná o odstúpení od zmluvy a číslo objednávky, aby išlo zásielku jednoznačne identifikovať (urýchlite tým celý proces vybavenia). Tovar nikdy neposielajte na dobierku! Takto zaslaný tovar nebude prebrané a bude sa Vám vracať.

 

UPOZORNENIE! Akonáhle nám tovar dorazí späť v poriadku, tak Vám bude vrátená suma za tovar, v prípade, že v objednávke bol iba vrátený kus, tak Vám bude vrátená aj čiastka za poštovné, ktorá bola súčasťou objednávky. Poštovné, ktoré Kupujúci zaplatí, za navrátenie zásielky Predajcovia sa neprepláca! Tento náklad ide na stranu Kupujúceho.

 

Prosíme, uveďte tovar pokiaľ možno do pôvodného stavu, predídete tým možnému zníženiu vrátenej sumy o náklady vynaložené na uvedenie tovaru do pôvodného stavu.

 

Peniaze za tovar Vám zašleme na Váš bankový účet čo najskôr, najneskôr do 14 dní od dní od odstúpenia od zmluvy, nie však skôr než dôjde k doručenie vráteného tovaru späť na naše reklamačné oddelenie (prípadne ako preukážete, že vrátený tovar nám už bol odoslaný) . Náklady na vrátenie tovaru sú v tomto prípade na strane kupujúceho.

 

Prosíme o prečítaní nasledujúcich podmienok a rád k vráteniu tovaru.

 

Pôvodný obal nie je nutné vracať

Obal nie je predmetom kúpy ani súčasťou kúpenej veci. Aj napriek tomu má kokiskashop.cz právo na náhradu skutočne vynaložených nákladov spojených s vrátením tovaru. Tieto náklady sú vždy individuálne posúdené a ako také sú potom zákazníkovi naúčtované a započítané s čiastkou za vrátený tovar.

 

Tovar si môžete vyskúšať

Nemalo by však dôjsť k jeho zjavnému opotrebovaniu. Tovar môže byť vyskúšané, ale treba myslieť na náklady, ktoré bude mať naša spoločnosť s uvedením tovaru do pôvodného stavu a ktoré môžu byť požadované k úhrade. K tovaru by ste mali pristupovať rovnako, ako keď si tovar obhliadnete v obchode odo zakúpením.

Účtovanie týchto poplatkov predídete, ak tovar uvedie do pôvodného stavu sami (očistenie, skompletizovaní, správne zabalenie a pod.) Vzhľadom na rôznorodosť tovaru je každý prípad odstúpenia od zmluvy riešený individuálne.

 

Dodržanie 14 dňovej lehoty

Pre dodržanie lehoty je rozhodujúce, kedy je odstúpenie od zmluvy odoslaný. Lehota na odstúpenie sa tak považuje za zachovanú, ak spotrebiteľ v jej priebehu odošle podnikateľovi oznámenie, že od zmluvy odstupuje.

 

Lehota na odstúpenie od zmluvy trvá 14 kalendárnych dní, nie pracovných, a začína plynúť nasledujúci kalendárny deň po prevzatí tovaru spotrebiteľom (Napr. Ak prevezme si zákazník tovar v piatok, doba pre odstúpenie sa počíta od soboty vrátane).

V čo najkratšom termíne od zaslania tohto odstúpenia, najdlhšie do 14 dní, je potrebné, aby ste nám odovzdali zakúpený tovar. V tomto prípade nevzniká právo na úhradu nevyhnutných nákladov spojených s prepravou tovaru k predávajúcemu.

  

DODACIE PODMIENKY

Osobný odber

Osobný odber je možný každý deň od 8,30 do 20,30 hod na adrese výdajného miesta: Víťazná 306/27, 360 01 Karlovy Vary - Drahovice. Pre osobný odber je nutné vytvoriť objednávku a potom vyčkať na výzvu k odberu, ktorá príde elektronicky na email zadaný v objednávke. Termín je možné tiež dohodnúť na telefóne +420 776 150 650.

 

Dodanie tovaru dopravcom

V súčasnej dobe ponúkame služby dvoch dopravcov a to Slovenskej pošty a GLS. Je na voľbe zákazníka, ktorú spoločnosť zvolí, ale v niektorých prípadoch voľba nie je možná. UPOZORNENIE! Dopravné službou GLS možno zasielať iba tovar, ktorý má hmotnosť max. Do 40 kg a najdlhšiu stranu kartónu max. 2 m dlhou. Potom týmto dopravcom nemožno zasielať nejaké druhy krehkého tovaru atď. O tejto skutočnosti je Kupujúci včas informovaný.

 

Prevzatie tovaru

Pri dodaní je Kupujúci, povinný ihneď prekontrolovať stav zásielky - počet balíkov, neporušenosť kartónov atď. A odmietnuť prevzatie neúplnej alebo poškodenej zásielky. Je veľmi dôležité zhodnotiť stav dodaného tovaru, ak Kupujúci prevezme poškodenú zásielku a potom zistí, že je tovar tiež poškodené, je nutné túto skutočnosť do 2 pracovných dní ohlásiť dopravcovi a vyriešiť s ním reklamáciu.

 

Cena dopravy

Cena dopravy po ČR a SR sa riadi platným cenníkom, ktorý je zverejnený na webových stránkach Predávajúceho. Pri dodaní na SR prosíme, počítajte s 1-2 pracovnými dňami meškanie. 

Upozorňujeme našich zákazníkov, že prepravca NIE JE náš zamestnanec a my nemôžeme nijako ovplyvniť jeho konanie. Toto sa týka najmä dohody v hodine doručenia zásielky, prípadne jeho telefonickom avíze vopred (aj keď to vždy pripíšeme do poznámok pre dopravcu). Ak ste neboli spokojní s konaním vodiča, je nutné sa vždy obrátiť na daný dispečing alebo vedúceho Vašej dodacej pošty.

NjNiM