Domáce potreby

 

Dom - Byt - Záhrada

 

 

Voľný čas

 

Multifunkčný herný stôl

 

Multifunkčný herný stôl

 

 

 

Africký bubon Djembe

 

Africký bubon Djembe

 

 

Nabíjačka batérií

 

Nabíjačka batérií

 

 

 

Dom a bývanie

 

Odpadkový kôš

 

Odpadkový kôš pedálový DECOBIN 20l

 

 

 

 

Záhrada

 

 

Záhradný gril BBQ

 

Záhradný gril BBQ

 

 

 

Šport

 

2 jednoručné činky

 

2 jednoručné činky s kotúčmi 40 kg

 

 

Dievčenské korčule

 

Dievčenské korčule

 

 

Detská kolobežka

 

Detská kolobežka

 

 

Squashová raketa

 

Squashová raketa

 

 

Hračky

 

Stolný futbal

 

Stolný futbal

 

 

Pieskovisko pre deti

 

Pieskovisko pre deti

 

 

Darčeky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAJPREDÁVANEJŠÍ

naša cena 22,49 EUR

 

 

 

 

 Výhody nákupu

 

 Výhodné ceny, tovar skladom

 

 

 

PARTNEI:

 

Katalóg internetových stránok

 

 

Goog.sk

 

 

Pozri.sk - vyhľadávač

 

 

Surf.sk

 

 

Topindex.sk

 

 

 

KONTAKTY

Zákaznícky servis
Po - Pia, 9:00 - 16:00 hod
tel: +421 950 308 480

» Obchodné podmienky
OBCHODNÉ PODMIENKY
 
 
 
1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1 Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.merkur.market, ktorý prevádzkuje enet corp, s.r.o., IČO 46800565, DIČ 2023584365, IČ DPH: SK2023584365, adresa Priekopnícka 24, 821 06 Bratislava, Slovensko (ďalej len „sprostredkovateľ“).

 

Tieto obchodné podmienky upravujú vzťah medzi Kupujúcim a Predávajúcim pri predaji tovaru medzi obchodnej spoločnosti Kokiska s.r.o., so sídlom Stráň 3, 360 01 Sadov, identifikačné číslo: 02509016, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu v Plzni, oddiel C, vložka 29359 (ďalej len „predávajúci“) upravujú v súlade s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občiansky zákonník (ďalej len „občiansky zákonník“) vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva“) uzatvárané medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho.

Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke umiestnené na internetovej adrese www.kokiskashop.sk (ďalej len „webová stránka“), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len „webové rozhranie obchodu“).

 

1.2 Obchodné podmienky sa vzťahujú aj na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou alebo osobou, ktorá koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania. Výnimky, kedy sa obchodné podmienky na tieto prípady nevzťahujú, sú uvedené v jednotlivých častiach.

 

1.3 Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné dojednať v kúpnej zmluve. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

 

1.4 Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku alebo v českom jazyku.

 

1.5 Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

 

 

2. SPRÁVA OBJEDNÁVKY A INFORMOVANOSŤ

2.1 Po odoslaní objednávky už kupujúci k objednávke nemá prístup, všetky zmeny je nutné konzultovať s predávajúcim.

 

2.2 Predávajúci kupujúcemu potvrdí elektronicky zaradenie objednávky do systému, ihneď po odoslaní objednávky kupujúcim. Toto potvrdenie obsahuje elektronickú verziu obchodných podmienok, platných vo chvíli uskutočnenia objednávky.

 

2.3 Kupujúci je nasledovne informovaný o ďalších krokoch ohľadom jeho objednávky na elektronickú adresu kupujúceho, zadanú v objednávke. Túto emailovú adresu považuje predávajúci za správnu a platnú a neručí za nedoručenie emailov vzniknutých z dôvodu nedbanlivosti kupujúceho, ktorý zadal nesprávnu adresu.

 

2.4 Pri expedícii zásielky dostane kupujúci informáciu o dokončenie objednávky, ktorá obsahuje poučenie o dodacích podmienkach, manuály k objednaným produktom, priamy odkaz na reklamačný formulár, kontaktné údaje na predávajúceho a rekapituláciu objednávky + faktúru, ktorá slúži zároveň ako záručný list.

 

2.5 Zmeny v objednávke popr. jej zrušenie pred expedíciou je možné nahlásiť na telefónnom čísle každý deň PO – NE od 8,30 do 22,30 hodín +421 950 308 480 alebo na emailovej adrese info@kokiskashop.sk.

 

 

3. UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

3.1 Všetka prezentácia tovaru umiestnená vo webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru. Ustanovenie § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.

 

3.2 Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru. Ceny tovarov a služieb sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Výnimku tvoria viditeľne nízka cena spôsobená možnú systémovú chybou, ktoré už predávajúci nemohol zabrániť, v tomto prípade má Predávajúci nárok na zrušenie objednávky. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

 

3.3  Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platí len v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky a slovenský republiky.

 

3.4 Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:

 

3.4.1 objednávanom tovaru (objednávaný tovar "vloží" kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),

3.4.2 spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru,

3.4.3 informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako "objednávka")a

3.4.4 fakturačné a dodacie informácie o zákazníkovi, menovite meno, priezvisko, adresu, telefónne číslo a emailovú adresu.

 

3.5 Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo "OBJEDNAŤ". Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne.Predávajúci nezodpovedá za možné problémy vzniknuté zlým zadaním informácií v objednávke. Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky toto obdržaní kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v používateľskom rozhraní či v objednávke (ďalej len "elektronická adresa kupujúceho").

 

3.6 Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky).

 

3.7 Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká okamžikom expedície zásielky, o ktorej je kupujúcemu zaslané avízo elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.

 

3.8 Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíši od základnej sadzby.

 

 

4. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1 Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

 

- v hotovosti vo výdajnom mieste predajcu na adrese Vítězná 306/27, 360 01 Karlovy Vary alebo v expedičnom sklade na adrese Bor 119, 360 01 Sadov,

- v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke,

- bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho pre Českú republiku číslo účtu 8568282/0800 vedený u spoločnosti Česká spořitelna (ďalej len „účet predávajúceho pre ČR“), pre Slovenskú republiku číslo účtu SK81 1111 0000 0012 7238 8007 vedený u spoločnosti UniCredit Bank (ďalej len „účet predávajúceho pre SK“),

- bezhotovostne prostredníctvom platobného systému internetového bankovníctva - platba on-line,

- bezhotovostné platobnou kartou,

- platbou na faktúru, po predchádzajúcej dohode s predávajúcim.

 

4.2 Po odoslaní objednávky má Kupujúci možnosť využiť službu ePlatba, ktorá ho presmeruje na internetové bankovníctvo jeho banky. Kupujúci prostredníctvom internet bankingu odošle Platbu. Predávajúci expeduje tovar ihneď po prijatí potvrdenia o úhrade. Prevody peňazí majú dosahovať prostredníctvom účtu spoločnosti ComGate Payments, a.s. Citlivé vstupné údaje, ktoré kupujúci zadá do systému internetového bankovníctva, sú chránené platobnými bránami bánk a nedostávajú sa do prostredia tretích strán. Spracovatelia platieb vidí len informácie o transakcii, ktoré im banka s odoslanú transakcií oznámia.

 

4.3 Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je uvedené vyslovene inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru. Ceny ponúkaného tovaru a služieb sú uvedené vč. DPH.

 

4.4 Predávajúci má právo od kupujúceho požadovať zálohu či inú obdobnú platbu. O tejto skutočnosti je vždy kupujúci informovaný pred uzatvorením kúpnej zmluvy.

 

4.5 Splatnosť v prípade platby na faktúru je 14 dní od dátumu vystavenia, ak sa nedohodnú zmluvné strany inak, pričom Kupujúci je povinný uhradiť sumu tak, aby v deň splatnosti faktúry bola už pripísaná na účet predávajúceho, inak sa Kupujúci ocitne v omeškaní. O platbu na faktúru je dôležité zažiadať a Predávajúci si vyhradzuje právo na odmietnutie tejto žiadosti s udaním dôvodu. Pokiaľ platba nebude pripísaná na účet predávajúceho najneskôr v deň splatnosti, je právom predávajúceho vymáhať za každý pracovný deň omeškania pokutu vo výške 5% z kúpnej ceny.

 

4.6 V prípade platby v hotovosti alebo v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 7 kalendárnych dní od uzavretia kúpnej zmluvy. Ak táto objednávka nebude uhradená do 7 kalendárnych dní, môže predávajúci objednávku zrušiť.

 

4.7 V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhrádzať kúpnu cenu tovaru spolu s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho. V prípade nepridelení variabilného symbolu alebo iné chyby kupujúceho počas bezhotovostné platby, predávajúci nezodpovedá za prípadné predĺženie doby dodania, než sa situácia vyrieši.

 

4.8 Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdenie objednávky (čl. 3.6), požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu. Ustanovenie § 2119 ods. 1 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.

 

4.9 Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať. Zľavy sú vždy časovo obmedzené. O zľave je kupujúci informovaný z obchodných oznámení zasielaných na email kupujúceho, na internetovej stránke predajcu alebo z propagačných materiálov.

 

4.10 Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadom platieb realizovaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad - faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad - faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradenia ceny tovaru a zašle ho v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho. Daňový doklad - faktúra nahrádza v tomto prípade záručný list.

 

 

5. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

5.1 Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 Občianskeho zákonníka, nemožno okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovar, ktoré bolo po dodaní nenávratne zmiešaná s iným tovarom, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktoré spotrebiteľ z obalu vyňal az hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť a od kúpnej zmluvy o dodávke zvukové alebo obrazové nahrávky alebo počítačového programu, ak porušil ich pôvodný obal. Od kúpnej zmluvy taktiež nemožno odstúpiť v prípade, že tovar bolo nakúpené na podnikateľské účely - teda v objednávke zákazník uviedol IČO alebo DIČ.

 

5.2  Ak sa nejedná o prípad uvedený v čl. 5.1 či o iný prípad, keď nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, beží táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslaný v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využitý elektronický reklamačný formulár, ktorý je dostupný na webových stránkach predávajúceho, alebo tu. Priamy odkaz na reklamačný formulár je tiež súčasťou emailu o dokončenie objednávky, ktorý dostane kupujúci na svoj email.

 

5.3 V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy predávajúcemu. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nesie kupujúci náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou. Ak tovar nebude do 14 dní od zadania odstúpenia od zmluvy doručený predávajúcemu, bude odstúpenie vyhlásené za bezpredmetné a neplatné a na základe toho bude zrušené.

 

5.4 V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od vybavenia odstúpenia od zmluvy, a to rovnakým spôsobom, akým je predávajúci od kupujúceho prijal. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, ak s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar vráti.

 

5.5 Nárok na náhradu škody vzniknuté na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

 

5.6 Do doby prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takomto prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.

 

5.7 Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacej podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosti a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.

 

 

6. PREPRAVA A DODANIE TOVARU

6.1 V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitného požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

 

6.2 Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.

 

6.3 V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia. Predávajúci má nárok na zmenu dopravcu v objednávke, na základe súhlasu kupujúceho.

 

6.4 Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru av prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.

 

6.5 Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť osobitné dodacie podmienky predávajúceho, ak sú predávajúcim vydané. Dodacie podmienky sú súčasťou príloh obchodných podmienok.

 

 

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNENIA

7.1  Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práv z chybného plnenia sa riadi príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka).

 

7.2 Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:

 

7.2.1 má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a chýba ak dojednania, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na charakter tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané,

7.2.2 sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar rovnakého druhu bežne používa,

7.2.3 tovar zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohovorené vzorky alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutého vzorky alebo predlohy,

7.2.4 je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a

7.2.5 tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

 

7.3     Ustanovenia uvedené v čl. 7.2 obchodných podmienok sa nepoužijú u tovaru predávaného za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, u použitého tovaru na vadu zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.

 

7.4     Práva z chybného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzky, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru, prípadne aj v sídle alebo mieste podnikania. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy predávajúci dostal od kupujúceho reklamovaný tovar.

 

7.5     Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady môže upraviť reklamačný poriadok predávajúceho. Reklamačný poriadok je súčasťou prílohy obchodných podmienok.

 

 

8. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

8.1 Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru fyzickým prevzatím tovaru.

 

8.2 Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexy správania v zmysle ustanovenia § 1826 ods. 1 písm. e) Občianskeho zákonníka.

 

8.3 Kupujúci má právo sa obrátiť na reklamačné oddelenie prostredníctvom emailovej adresy: reklamacia@kokiskashop.sk.

 

8.4  V zmysle ustanovenia § 1820 ods. 1) písmeno j) Občianskeho zákonníka sa v prípade mimosúdneho vybavovania sťažností spotrebiteľov môže kupujúci obrátiť na kontrolný orgán, ktorým je Česká obchodná inšpekcia (www.coi.cz).

Česká obchodná inšpekcia vybavuje mimosúdne sťažnosti spotrebiteľov spôsobom a za podmienok stanovených príslušnými právnymi predpismi. V prípade medzinárodného mimosúdneho riešenia sporov sa môže kupujúci obrátiť na ONLINE DISPUTE RESOLUTION (ODR) na webovej adrese: (https://webgate.ec.europa.eu/odr).

 

8.5 Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe výpisu z obchodného registra. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov, spoločnosť je na úrade vedená pod evidenčným číslom 00055306.

Česká obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dohľad nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.

 

8.6 Kupujúci týmto preberá na seba riziko zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

 

 

9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

9.1 Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.

 

9.2 Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty a telefónne (ďalej spoločne všetko len ako "osobné údaje").

 

9.3 Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy a pre účely vedenia používateľského účtu. Nezvolí Ak kupujúci inú možnosť, súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim tiež pre účely zasielania informácií a obchodných oznámení kupujúcemu. Súhlas so spracovaním osobných údajov v celom rozsahu podľa tohto článku nie je podmienkou, ktorá by sama o sebe znemožňovala uzatvorenia kúpnej zmluvy.

 

9.4 Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke uskutočnenej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.

 

9.5 Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa. Okrem osôb prepravujúcich tovar nebudú osobné údaje predávajúcim bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho odovzdávané tretím osobám.

 

9.6 Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

 

9.7 Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.

 

9.8 V prípade, že by sa kupujúci domnieval, že predávajúci alebo spracovateľ (čl. 9.5) vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:

 

9.8.1 požiadať predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie,

9.8.2 požadovať, aby predávajúci alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav.

 

9.9 Ak požiada kupujúci o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu predávajúci povinný túto informáciu odovzdať. Predávajúci má právo za poskytnutie informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.

 

 

10. ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENIE A UKLADANIE COOKIES

10.1 Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.

 

10.2 Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. Cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť, bez toho aby dochádzalo k ukladaniu tzv. Cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

 

 

11. DORUČOVANIE

11.1 Kupujúcemu môže byť doručovaný na adresu elektronickej pošty uvedenú v jeho objednávke.

 

 

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

12.1 Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi slovenským právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

 

12.2 Ak je niektoré ustanovenia obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanovenia čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy či obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.

 

12.3 Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

 

12.4 Prílohu obchodných podmienok tvorí reklamačný poriadok, poučenie o odstúpenie od kúpnej zmluvy, dodacie podmienky.

 

12.5 Kontaktné údaje predávajúceho: sídlo spoločnosti Kokiska s.r.o., Stráň 3, 360 01 Sadov, adresa elektronické pošty info@kokiskashop.sk , telefón +421 950 308 480. Adresa expedičného skladu: Bor 119, 360 01 Sadov. Adresa výdajného miesta: Vítězná 306/27, 360 01 Karlovy Vary.

 

V Bratislave dňa 11.12.2016

 

 

PRÍLOHY OBCHODNÝCH PODMIENOK

REKLAMAČNÝ PORIADOK

Tento reklamačný poriadok bol spracovaný podľa ustanovení zákona č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník a z. Č. 634/1992 Zb., Zákon o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon") a vzťahuje sa na spotrebný tovaru (ďalej len "tovar"), u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady (ďalej len "Reklamácie").

 

Spotrebiteľ je každý kupujúci, ktorý mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu s podnikateľom alebo s ním inak koná.

 

 

Predávajúci je obchodná spoločnosť Kokiska s.r.o., so sídlom Stráň 3, 360 01 Karlovy Vary - Sadov, IČO 02509016, DIČ CZ02509016. Spoločnosť Kokiska s.r.o. je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva Kupujúcemu výrobky alebo poskytuje služby.

 

Zákazníkom internetového obchodu je buď Kupujúci spotrebiteľ alebo Kupujúci, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

 

Chyby tovaru

Predávajúci zodpovedá spotrebiteľovi, že vec pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá spotrebiteľovi, že v čase, keď spotrebiteľ vec prevzal,

-  má vec vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a chýba ak dojednania, také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na charakter tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané,

-  sa vec hodí k účelu, ktorý pre jej použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa vec rovnakého druhu bežne používa,

-  vec zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohovorené vzorky alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutého vzorky alebo predlohy,

-  je vec v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a

-  vec vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

 

Práva z vady tovaru

Ak nemá vec vyššie uvedené vlastnosti, môže spotrebiteľ požadovať aj dodanie nové veci bez vád, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neprimerané, ale ak sa vada týka len súčasti veci, môže spotrebiteľ požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy.

Ak je to však vzhľadom k povahe vady neúmerné, najmä ak možno vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má spotrebiteľ právo na bezplatné odstránenie vady.

Právo na dodanie nové veci, alebo výmenu súčasti má spotrebiteľ aj v prípade odstrániteľné vady, ak nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V takom prípade má spotrebiteľ aj právo od zmluvy odstúpiť.

Ak neodstúpi spotrebiteľ od zmluvy alebo neuplatní Ak právo na dodanie novej veci bez vád, na výmenu jej súčasti alebo na opravu veci, môže požadovať primeranú zľavu. Spotrebiteľ má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať novú vec bez vád, vymeniť jej súčasť alebo vec opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci nevykoná nápravu v primeranom čase, alebo že by zaistenie nápravy spotrebiteľovi pôsobilo značné ťažkosti.

Právo z chybného plnenia kupujúcemu nenáleží, ak kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo ak kupujúci vadu sám spôsobil.

Kupujúci je povinný po vyzvaní odoslať reklamovaný tovar na adresu Predajcu prvotne na vlastné náklady, v prípade uznania reklamácie mu budú náklady na dopravu spätne preplatené.

 

Lehoty

Spotrebiteľ je oprávnený uplatniť právo zo vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v čase dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia. Ak sa prejavia vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že vec bola chybná už pri prevzatí.

Záručná doba začína plynúť prevzatím Tovar Zákazníkom. Záručná doba pre Kupujúceho spotrebiteľa činí 24 mesiacov, avšak pre Kupujúceho, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, je záručná doba iba 12 mesiacov. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú bol Tovar v záručnej oprave. V prípade výmeny Tovar začína plynúť nová záručná doba.

 

Ostatné

Zodpovednosť predávajúceho za vady sa nevzťahuje na opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým užívaním u veci predávané za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, u použitej veci na vadu zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktorú vec mala pri prevzatí kupujúcim, alebo ktorú mu ak to z povahy veci.

 

Na žiadosť spotrebiteľa je predávajúci povinný poskytnúť spotrebiteľovi písomné potvrdenie o povinnostiach z chybného plnenia v rozsahu stanovenom zákonom (záručný list). Ak to umožňuje povaha veci, postačí namiesto záručného listu vydať Kupujúcemu doklad o zakúpení veci obsahujúci údaje (faktúru), ktoré musí obsahovať údaje ako záručný list.

Záručný list musí obsahovať meno a priezvisko, názov alebo obchodné meno Predávajúceho, IČO, sídlo, ak ide o právnickú osobu, alebo bydlisko, ak ide o fyzickú osobu. Pokiaľ je poskytovaná dlhšia ako zákonná záruka, predávajúci určí podmienky a rozsah predĺženia záruky v záručnom liste.

Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy vo všetkých prípadoch stanovených Zákonom. Odstúpenie je voči Predávajúcemu účinné od okamihu, keď je mu doručené vyhlásenie Kupujúceho o odstúpení od zmluvy, ak sú splnené všetky potrebné zákonné podmienky.

V prípade odstúpenia od zmluvy, sa zmluva od začiatku ruší a zmluvné strany sú si povinné vrátiť všetko, čo si na jej základe poskytli. V prípade zrušenia zmluvy z dôvodu uplatnenia práv plynúcich zo zodpovednosti za vady, vracia Kupujúci plnenie, ktoré mu poskytol Predávajúci, len v rozsahu, v akom je to v danej situácii objektívne možné.

 

Postup a vybavenie reklamácie

Pre každé reklamovaný tovar je nutné vyplniť reklamačný formulár, ktorý je umiestnený na webových stránkach predajcu, alebo dostupný TU. Vzhľadom k širokému sortimentu tovaru, je každá reklamácia posudzovaná individuálne.

Ihneď po zadaní reklamácie pomocou reklamačného formulára dostane Kupujúci potvrdenie na elektronickú adresu o prijatí reklamácie. Kupujúci je elektronickou cestou informovaný o každom kroku, ktorý sa urobí počas jeho reklamácie, vr. záverečného vyrozumenie o vybavení reklamácie - či už o jej neuznanie, alebo o jej vyriešenie.

Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia Reklamácie, pokiaľ sa Predávajúci s Kupujúcim nedohodnú na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty sa Kupujúcemu priznávajú rovnaké práva, ako by sa jednalo o podstatné porušenie zmluvy.

 

Beh lehoty na vybavenie reklamácií je pozastavený v prípade, že predávajúci neobdržal všetky podklady potrebné pre vybavenie reklamácie (časti tovaru, iných podkladov a pod.). Predávajúci je povinný si vyžiadať doplnenie podkladov od kupujúceho v najkratšej možnej dobe. Lehota je od tohto dátumu pozastavená až do dodania vyžiadaných podkladov kupujúcim.

 

Reklamovaný tovar sa zasiela na adresu expedičného skladu predajcu a to: Kokiska s.r.o., Bor 119, 360 01 Sadov. Pred odoslaním tovaru je nutné mať reklamáciu zadanú, aby Kupujúci poznal číslo reklamácie, ktoré je nutné uviesť na vonkajšom balenie tovaru, aby bola zásielka jednoznačne identifikovaná. V prípade technických problémov sa zadaním reklamačného formulára je možné zaslať reklamáciu emailom na reklamacia@kokiskashop.sk.

 

Za situácie, kedy je potrebné tovar zaslať Predávajúcemu alebo servisnému stredisku, kupujúci vo vlastnom záujme vedie tak, aby bol tovar zabalený do vhodného a dostatočne chrániaceho obalového materiálu vyhovujúceho nárokom prepravy krehkého Tovaru a to vrátane všetkého príslušenstva a označí zásielku príslušnými symbolmi.

 

Záverečné ustanovenia

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť 18. 7. 2016. Zmeny reklamačného poriadku sú vyhradené.

 

POUČENIE O ODSTÚPENÍ OD KÚPNEJ ZMLUVY

Ako postupovať, keď zakúpený tovar pre vás nie je to pravé a chcete ho vrátiť v zákonnej 14 denné lehote?

V prípade, že ste spotrebiteľ, máte podľa § 1829 občianskeho zákonníka (zákon č. 89/2012 Zb.) Právo zakúpený tovar vrátiť bez udania dôvodu, a to do 14 kalendárnych dní od dátumu prevzatia tovaru. Nárok máte aj v prípade, že objednávku urobíte po internete s osobným odberom v našom expedičnom sklade.

V prípade, že nie ste spotrebiteľ, teda tovar nakupujete v rámci svojej obchodnej alebo podnikateľskej činnosti (o čom rozhoduje uvedenia IČO na nákupnom doklade), právo na odstúpenie vám nevzniká, lebo zákon túto možnosť neuvádza.

 

Ako tovar vrátiť.

Pred samotným vrátením tovaru je nutné vyplniť elektronický reklamačný formulár, kde Kupujúci zvolí variantu "Chcem odstúpiť od zmluvy". Odkaz na reklamačný formulár je súčasťou emailu o dokončenie objednávky a je zverejnený na stránkach Predajcu TU.

 

Tovar môžete vrátiť osobne priamo na naše výdajné miesto na adresu Víťazná 306/27, 360 01 Karlovy Vary a v prípade nadrozmerného tovaru do expedičného skladu Bor 119, 360 01 Sadov, alebo môžete odstúpiť písomne a v tomto prípade odstúpenia od zmluvy a tovar zašlite na: 

Adresa pre odoslanie tovaru

Reklamácia


V prípade, že chcete tovar reklamovať alebo odstúpiť od zmluvy, využite, prosím, náš reklamačný formulár.

Reklamačný formulár

Adresa pre odoslanie tovaru

Průmyslová zóna II Ostrov - Panattoni North Park

Dolní Žďár 104

363 01 Ostrov

Česká republika

reklamacia@kokiskashop.sk

Vrátený tovar, prosíme, dobre zabaľte, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy. Na vonkajšej kartón uveďte, že sa jedná o odstúpení od zmluvy a číslo objednávky, aby išlo zásielku jednoznačne identifikovať (urýchlite tým celý proces vybavenia). Tovar nikdy neposielajte na dobierku! Takto zaslaný tovar nebude prebrané a bude sa Vám vracať.

 

UPOZORNENIE! Akonáhle nám tovar dorazí späť v poriadku, tak Vám bude vrátená suma za tovar, v prípade, že v objednávke bol iba vrátený kus, tak Vám bude vrátená aj čiastka za poštovné, ktorá bola súčasťou objednávky. Poštovné, ktoré Kupujúci zaplatí, za navrátenie zásielky Predajcovia sa neprepláca! Tento náklad ide na stranu Kupujúceho.

 

Prosíme, uveďte tovar pokiaľ možno do pôvodného stavu, predídete tým možnému zníženiu vrátenej sumy o náklady vynaložené na uvedenie tovaru do pôvodného stavu.

 

 

Peniaze za tovar Vám zašleme na Váš bankový účet čo najskôr, najneskôr do 14 dní od dní od odstúpenia od zmluvy, nie však skôr než dôjde k doručenie vráteného tovaru späť na naše reklamačné oddelenie (prípadne ako preukážete, že vrátený tovar nám už bol odoslaný) . Náklady na vrátenie tovaru sú v tomto prípade na strane kupujúceho.

 

Prosíme o prečítaní nasledujúcich podmienok a rád k vráteniu tovaru.

 

Pôvodný obal nie je nutné vracať

Obal nie je predmetom kúpy ani súčasťou kúpenej veci. Aj napriek tomu má kokiskashop.cz právo na náhradu skutočne vynaložených nákladov spojených s vrátením tovaru. Tieto náklady sú vždy individuálne posúdené a ako také sú potom zákazníkovi naúčtované a započítané s čiastkou za vrátený tovar.

 

 

Tovar si môžete vyskúšať

Nemalo by však dôjsť k jeho zjavnému opotrebovaniu. Tovar môže byť vyskúšané, ale treba myslieť na náklady, ktoré bude mať naša spoločnosť s uvedením tovaru do pôvodného stavu a ktoré môžu byť požadované k úhrade. K tovaru by ste mali pristupovať rovnako, ako keď si tovar obhliadnete v obchode odo zakúpením.

Účtovanie týchto poplatkov predídete, ak tovar uvedie do pôvodného stavu sami (očistenie, skompletizovaní, správne zabalenie a pod.) Vzhľadom na rôznorodosť tovaru je každý prípad odstúpenia od zmluvy riešený individuálne.

 

Dodržanie 14 dňovej lehoty

Pre dodržanie lehoty je rozhodujúce, kedy je odstúpenie od zmluvy odoslaný. Lehota na odstúpenie sa tak považuje za zachovanú, ak spotrebiteľ v jej priebehu odošle podnikateľovi oznámenie, že od zmluvy odstupuje.

 

Lehota na odstúpenie od zmluvy trvá 14 kalendárnych dní, nie pracovných, a začína plynúť nasledujúci kalendárny deň po prevzatí tovaru spotrebiteľom (Napr. Ak prevezme si zákazník tovar v piatok, doba pre odstúpenie sa počíta od soboty vrátane).

V čo najkratšom termíne od zaslania tohto odstúpenia, najdlhšie do 14 dní, je potrebné, aby ste nám odovzdali zakúpený tovar. V tomto prípade nevzniká právo na úhradu nevyhnutných nákladov spojených s prepravou tovaru k predávajúcemu.

  

DODACIE PODMIENKY

Osobný odber

Osobný odber je možný každý deň od 8,30 do 20,30 hod na adrese výdajného miesta: Víťazná 306/27, 360 01 Karlovy Vary - Drahovice. Pre osobný odber je nutné vytvoriť objednávku a potom vyčkať na výzvu k odberu, ktorá príde elektronicky na email zadaný v objednávke. Termín je možné tiež dohodnúť na telefóne +421 950 308 480.

 

Dodanie tovaru dopravcom

V súčasnej dobe ponúkame služby dvoch dopravcov a to Slovenskej pošty a GLS. Je na voľbe zákazníka, ktorú spoločnosť zvolí, ale v niektorých prípadoch voľba nie je možná. UPOZORNENIE! Dopravné službou GLS možno zasielať iba tovar, ktorý má hmotnosť max. Do 40 kg a najdlhšiu stranu kartónu max. 2 m dlhou. Potom týmto dopravcom nemožno zasielať nejaké druhy krehkého tovaru atď. O tejto skutočnosti je Kupujúci včas informovaný.

 

Prevzatie tovaru

Pri dodaní je Kupujúci, povinný ihneď prekontrolovať stav zásielky - počet balíkov, neporušenosť kartónov atď. A odmietnuť prevzatie neúplnej alebo poškodenej zásielky. Je veľmi dôležité zhodnotiť stav dodaného tovaru, ak Kupujúci prevezme poškodenú zásielku a potom zistí, že je tovar tiež poškodené, je nutné túto skutočnosť do 2 pracovných dní ohlásiť dopravcovi a vyriešiť s ním reklamáciu.

 

Cena dopravy

Cena dopravy po ČR a SR sa riadi platným cenníkom, ktorý je zverejnený na webových stránkach Predávajúceho. Pri dodaní na SR prosíme, počítajte s 1-2 pracovnými dňami meškanie. 

Upozorňujeme našich zákazníkov, že prepravca NIE JE náš zamestnanec a my nemôžeme nijako ovplyvniť jeho konanie. Toto sa týka najmä dohody v hodine doručenia zásielky, prípadne jeho telefonickom avíze vopred (aj keď to vždy pripíšeme do poznámok pre dopravcu). Ak ste neboli spokojní s konaním vodiča, je nutné sa vždy obrátiť na daný dispečing alebo vedúceho Vašej dodacej pošty.

 

 

 

 

 

OBCHODNÉ PODMIENKY obchodnej spoločnosti Kokiska s.r.o.

obchodnej spoločnosti

Kokiska s.r.o.

zastúpenej konateľom Marta Kloudová

so sídlom Stráň 3, 360 01 Sadov, Česká republika

identifikačné číslo: 02509016

zapísanej v Obchodnom registri Krajského súdu v Plzni, vložka číslo 29359/C

pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese kokiskashop.sk.

 

1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIE

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.kokiskashop.sk, ktorého prevádzkovateľom je Kokiska s.r.o., so sídlom Stráň 3, 360 01 Sadov, Česká republika, IČ: 02509016, zapísaná v Obchodnom registri Krajského súdu v Plzni, vložka číslo 29359/C. Obchodné podmienky upravujú vzťahy medzi spoločnosťou Kokiska s.r.o. (ďalej len „predávajúci") a jej obchodnými partnermi (ďalej len „kupujúci").

Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Českej republiky.

Obchodné podmienky sú súčasťou uzavretej kúpnej zmluvy medzi predávajúcim na jednej strane a kupujúcim na strane druhej. Vzťahy neupravené týmito podmienkami sa riadia nasledujúcimi zákonmi:

 • Zákon č. 89/2012 Sb., občiansky zákonník,
 • Zákon č. 90/2012 Sb. o obchodných korporáciách,
 • Zákon č. 634/1992 Sb. o ochrane spotrebiteľa,
 • Zákon č. 101/2000 Sb. o ochrane osobných údajov.

Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa s týmito obchodnými podmienkami zoznámil a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky je kupujúci pred vlastným uskutočnením objednávky dostatočným spôsobom upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

Prevádzkovateľ je platiteľom DPH.

2 VYMEDZENIE POJMOV

Kúpna zmluva – zmluva, z ktorej vznikne predávajúcemu povinnosť predmet kúpy kupujúcemu odovzdať a kupujúcemu povinnosť predmet kúpy prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu dohodnutú cenu.

Predávajúci (Kokiska s.r.o.) – osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania alebo osoba konajúca v jej mene alebo na jej účet.

Kupujúci - zákazníkom internetového obchodu je kupujúci. Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

 • fyzická osoba (spotrebiteľ) – každá osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania,
 • právnická osoba (podnikateľ) – osoba, ktorá pri objednávaní tovaru koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania.

Alternatívne riešenie sporov – postup subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorého cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi stranami sporu.

Webové rozhranie – nákup uskutočnený prostredníctvom webových stránok (www.kokiskashop.sk)

3 OBJEDNÁVKA A UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

Ak je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzatvorenie zmluvy (ponukou) je umiestnenie ponúkaného tovaru na internetovej stránke www.kokiskashop.sk, kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim a prijatím objednávky predávajúcim. Toto prijatie predávajúci bezodkladne potvrdí kupujúcemu na zadaný email, na vznik kúpnej zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Takto vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) je možné meniť alebo rušiť len na základe dohody oboch strán alebo na základe zákonných dôvodov.

Ak je zmluvnou stranou podnikateľ, návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy je objednávka zo strany podnikateľa a zmluva vzniká až momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu s týmto jeho návrhom.

Pre objednávanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje informácie o:

 • objednávanom tovare (objednávaný tovar kupujúci „vloží" do elektronického nákupného košíka),
 • spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru,
 • informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru a
 • fakturačné a dodacie informácie o zákazníkovi (meno a priezvisko, adresu, telefónne číslo a emailovú adresu).

Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil. Objednávku kupujúci odošle kliknutím na tlačidlo „OBJEDNAŤ". Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci nezodpovedá za možné problémy vzniknuté nesprávnym zadaním informácií v objednávke.

Predávajúci kupujúcemu elektronicky potvrdí zaradenie objednávky do systému, bezodkladne po odoslaní objednávky kupujúcim. Toto potvrdenie obsahuje elektronickú verziu obchodných podmienok platnú vo chvíli uskutočnenia objednávky. Potvrdenie je zaslané na emailovú adresu kupujúceho, ktorú kupujúci v objednávke uviedol.

Kupujúci je následne informovaný o ďalších krokoch ohľadom jeho objednávky, a to na elektronickú adresu kupujúceho zadanú v objednávke. Túto emailovú adresu považuje predávajúci za správnu a platnú a neručí za nedoručenie emailov vzniknutých z dôvodu nedbalosti kupujúceho, ktorý zadal nesprávnu alebo nefunkčnú adresu.

Po odoslaní objednávky kupujúci už k objednávke nemá editovateľný prístup, všetky zmeny je nutné konzultovať s predajcom. Zmeny v objednávke príp. jej zrušenie pred expedíciou je možné nahlásiť na telefónnom čísle +421 950 308 480 alebo na emailovej adrese info@kokiskashop.sk.

Zákazník sa podľa vlastného uváženia môže pred nákupom registrovať, čím získa prístup do užívateľského profilu. Tu má zákazník prístup k histórii objednávok a reklamácií, tiež si tu môže stiahnuť svoje faktúry a opravné daňové doklady.

Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napr. písomne či telefonicky).

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy na základe dohody s kupujúcim, a to v týchto prípadoch:

 • tovar sa už nevyrába alebo nedodáva,
 • cena dodávateľa tovaru sa výrazne zmenila.

V prípade, že kupujúci už časť alebo celú čiastku kúpnej ceny zaplatil, bude mu táto čiastka vrátená späť na jeho účet.

Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám, pričom sa tieto náklady nelíšia od základnej sadzby.

Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku, ak tomu nebránia okolnosti na strane predávajúceho ani kupujúceho, je možné uzatvoriť zmluvu v inom, pre obe strany zrozumiteľnom jazyku.

4 CENA

Ceny tovarov a služieb sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH) a všetkých ostatných daní. Ceny tovaru sú zmluvné, konečné, vždy aktuálne a zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu podľa individuálne zjednaných podmienok.

Zlacnený tovar, výpredajové kusy alebo tovar v akcii je vždy viditeľne označený. Podľa zákona je pri produkte vždy viditeľná pôvodná cena, cena po zľave, výška zľavy a doba platnosti akcie. Tento tovar je možný odobrať iba v množstve 5 ks na objednávku. Pre vyššie odbery už nie je akčná cena platná. Akčnú cenu pre vyšší odber môže potvrdiť iba dodatočne predávajúci po individuálnej dohode.

Webové rozhranie obsahuje tiež informácie o nákladoch spojených s balením a dodávaním tovaru (záložka „Cenník poštovného"), ktoré sú platné iba v prípadoch, kedy je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.

Predávajúci je oprávnený v prípade objednávky obsahujúcej možstvo vyššie ako je obvyklé pre bežnú domácu potrebu stanoviť individuálnu cenu poštovného, upraviť dodacie podmienky príp. dobu dodania. V niektorých prípadoch je predávajúci oprávnený vyžadovať úhradu celej čiastky pred závaznou rezerváciou tovaru.

Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné navzájom kombinovať. Zľavy sú vždy časovo obmedzené. O zľave je kupujúci informovaný z obchodných oznámení zasielaných na email kupujúceho, z internetovej stránky predajcu alebo z propagačných materiálov.

Konečná cena je uvádzaná v objednávkovom formulári tesne pred odoslaním objednávky, a to vrátane DPH, poprípade všetkých ostatných daní a poplatkov (balné, poštovné...), ktoré musí spotrebiteľ pre získanie tovaru alebo služby zaplatiť. Túto cenu nie je možné predávajúcim jednostranne meniť.

Predávajúci má právo od kupujúceho vyžadovať zálohu na tovar v čiastočnej aj plnej výške či inú obdobnú platbu. O tejto skutočnosti je vždy kupujúci informovaný pred uzavretím kúpnej zmluvy.

5 PLATOBNÉ PODMIENKY

Cenu objednávky podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

 • v hotovosti na dobierku na mieste určenom kupujúcim v objednávke,
 • bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho – číslo účtu: SK81 1111 0000 0012 7238 8007 vedený u spoločnosti UniCredit Bank,
 • platbou na faktúru - po predchádzajúcej dohode s predávajúcim.

Pri bezhotovostnej platbe expeduje predávajúci tovar ihneď po prijatí platby na účet.

Splatnosť v prípade platby na faktúru je 7 kalendárnych dní od dátumu vystavenia, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Kupujúci je povinný uhradiť čiastku tak, aby bola v deň splatnosti faktúry už pripísaná na účet predávajúceho, inak sa kupujúci ocitne v omeškaní. Ak platba nebude pripísaná na účet predávajúceho najneskôr v deň splatnosti, má predávajúci právo vymáhať od kupujúceho pokutu 5 % z kúpnej ceny za každý deň omeškania. O platbu na faktúru je dôležité zažiadať a predávajúci si vyhradzuje právo na odmietnutie tejto žiadosti s udaním dôvodu.

V prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 7 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy.

V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhradiť kúpnu cenu tovaru spoločne s uvedením variabilného symbolu platby. Ak tak neučiní, príp. sa dopustí inej chyby počas bezhotovostnej platby, predávajúci nezodpovedá za predĺženie doby dodania. Kupujúci je povinný o tejto chybe predávajúceho bezodkladne informovať na emailovú adresu info@kokiskashop.sk.

Kupujúci môže tovar prevziať zásadne až po jeho úplnom uhradení, ak to nebolo dohodnuté inak.

Predávajúci vystaví ohľadom platieb uskutočňovaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad – faktúru a zašle ju v elektronickej podobe na adresu kupujúceho.

Dodanie tovaru do iného členského štátu je považované za oslobodené plnenie s nárokom na odpočet v prípade, že je kupujúci v inom členskom štáte EÚ registrovaný k DPH (tzn. bolo mu pridelené DIČ). Pre účel uplatnenia oslobodenia od dane je predávajúci povinný skontrolovať platnosť DIČ svojho zákazníka. V prípade, že kupujúci v objednávke uvedie DIČ a má záujem fakturovať bez DPH, predávajúci tak učiní iba na základe osvedčenia o registrácii k DPH, ktoré kupujúci oskenuje a zašle na adresu info@kokiskashop.sk.

6 DODACIE PODMIENKY

V súčasnej dobe predávajúci poskytuje služby dvoch dopravcov, a to UPS a Slovenskej pošty. Je na zákazníkovi, ktorého prepravcu si zvolí, ale v niektorých prípadoch voľba nie je možná.

 • Slovenskou poštou je možné zasielať iba balíky s hmotnosťou do 30 kg - dodacia lehota pri tovare objednanom na dobierku činí 3 - 4 pracovné dni odo dňa prijatia objednávky,
 • dopravnou službou UPS zasiela predávajúci všetky zásielky, ktoré nevyhovujú podmienkam Slovenskej pošty, jedná sa o nadrozmerné balíky - dodacia lehota pri tovare objednanom na dobierku činí 2 pracovné dni odo dňa prijatia objednávky.

Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť v objednávke prepravcu, ak to povaha objednaného produktu vyžaduje. O zmenách je kupujúci včas informovaný.

Aktuálny cenník dopravy je k dispozícii v záložke „Cenník poštovného".

V prípade spôsobu platby prevodom na účet je tovar expedovaný najneskôr nasledujúci pracovný deň po pripísaní čiastky na účet predávajúceho .

Súčasťou dodávky nie je inštalácia zakúpeného tovaru.

Spoločne s emailom o expedícii tovaru je kupujúcemu odoslaný aj daňový doklad – faktúra.

Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru fyzickým prevzatím tovaru.

Pri dodaní je kupujúci povinný ihneď prekontrolovať stav zásielky – počet balíkov, neporušenosť kartónov atď. a odmietnuť prevzatie neúplnej alebo poškodenej zásielky. Je veľmi dôležité zhodnotiť stav dodaného tovaru. Ak kupujúci prevezme poškodenú zásielku, a potom zistí, že je poškodený aj tovar, je nutné túto skutočnosť bezodkladne nahlásiť dopravcovi a vyriešiť s ním reklamáciu.

V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné doručovať tovar opakovane alebo iným spôsobom ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia. Predávajúci má nárok na zmenu dopravcu v objednávke na základe súhlasu kupujúceho.

Ak je spôsob dopravy dohodnutý na základe zvláštneho požiadavku kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

7 ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Ak je kúpna zmluva uzavretá prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), má spotrebiteľ v súlade s § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. V prípade, že je predmetom kúpnej zmluvy niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, začína táto lehota plynúť odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Lehota na odstúpenie je zachovaná, ak je prejav vôle spotrebiteľa na odstúpenie odoslaný (pošta, email, formulár apod.) predávajúcemu najneskôr posledný deň lehoty.

Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť elektronický reklamačný formulár, ktorý je dostupný na webových stránkach predávajúceho alebo tu. Priamy odkaz na reklamačný formulár je tiež súčasťou emailu o dokončení objednávky, ktorý dostane kupujúci na svoj email. V prípade, že spotrebiteľ odstúpi od zmluvy prostredníctvom emailu alebo formulára na odstúpenie, je predávajúci povinný mu ihneď po prijatí takéhoto odstúpenia poskytnúť potvrdenie.

Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od počiatku ruší. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa zaslania odstúpenia vrátiť tovar späť na adresu expedičného skladu predávajúceho. Táto lehota sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Adresa expedičného skladu:

Kokiska s.r.o.

Závodu míru 233/70B

360 17 Karlovy Vary – Stará Role

Česká republika

Kupujúci má povinnosť tovar zabaliť, aby nedošlo k jeho poškodeniu a na vonkajší kartón uviesť číslo objednávky spoločne s informáciou, že sa jedná o odstúpenie od zmluvy. Obal nie je predmetom kúpy ani súčasťou zakúpenej veci. Napriek tomu má kokiskashop.sk právo na náhradu skutočne vynaložených nákladov spojených s vrátením tovaru. Tieto náklady sú vždy individuálne posúdené a následne započítané zákazníkovi s čiastkou za vrátený tovar. Zásielky poslané na dobierku nebudú prevzaté.

Náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu nesie kupujúci, a to aj v prípade, kedy tovar nemôže byť pre svoju povahu vrátený obvyklou poštovou cestou. Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia ako najlacnejší spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy (nie však pred tým, ako je predávajúcemu doručený tovar) cenu zaplatenú za tovar vrátane poštovného – tzn. hodnotu objednávky. Predávajúci sumu vráti bezhotovostne na účet určený kupujúcim. Ak kupujúci odstúpi do kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť mu prijaté peňažné prostriedky skôr, ako mu kupujúci tovar vráti.

V rámci zákonnej lehoty na odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu je spotrebiteľ oprávnený vyskúšať tovar v rámci zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Pri vrátení tovaru so zníženou hodnotou v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie jeho povahy, vlastností a funkčnosti, bude spotrebiteľovi vrátená iba alikvótna časť kúpnej ceny zodpovedajúca hodnote vráteného tovaru.

Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho, je kupujúci povinný spolu s tovarom vrátiť predávajúcemu aj poskytnutý darček.

Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 Občianskeho zákonníka spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy:

 1. a) o poskytnutí služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
 2. b) o predaji tovaru alebo poskytnutí služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
 3. c) o dodaní alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzatvorenia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
 4. d) o dodávke tovaru, ktorá bolo upravená podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu,
 5. e) o predaji tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze alebo ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
 6. f) o oprave alebo údržbe vykonanej v mieste určenom spotrebiteľom na jeho žiadosť; to však neplatí v prípade následného vykonania iných ako vyžiadaných opráv či dodania iných ako vyžiadaných náhradných dielov,
 7. g) o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktorý spotrebiteľ z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť,
 8. h) o dodávke zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, ak spotrebiteľ porušil ich pôvodný obal,
 9. i) o dodaní novín, periodík alebo časopisov,
 10. j) o ubytovaní, doprave, stravovaní alebo využití voľného času, ak podnikateľ tieto plnenia poskytuje v určenom termíne,
 11. k) uzatvorenej na základe verejnej dražby podľa zákona upravujúceho verejné dražby, alebo
 12. l) o dodaní digitálneho obsahu, ak nebol dodaný na hmotnom nosiči a bol dodaný s predchádzajúcim výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a podnikateľ pred uzatvorením zmluvy oznámil spotrebiteľovi, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy.

Od kúpnej zmluvy tiež nie je možné odstúpiť v prípade, že bol tovar nakúpený pre podnikateľské účely – v objednávke teda zákazník uviedol IČ alebo DIČ.

Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Predávajúci má právo odstúpiť od zmluvy v prípade, že kupujúci neuhradí plnú výšku kúpnej ceny v lehote 30 dní odo dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy.

8 REKLAMAČNÝ PORIADOK

Zodpovednosť za vady predanej veci

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ale kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

Kupujúci podnikateľ je povinný uplatniť reklamáciu bezodkladne od zistenia vady; v opačnom prípade jeho práva zo zodpovednosti za vady zanikajú v celom rozsahu. Dodanie produktu v inom množstve je voči podnikateľovi považované za nepodstatné porušenie zmluvy.

Záruka

Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.

Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie spôsobené jej obvyklým používaním, mechanické poškodenie apod. Pri produktoch predávaných za nižšiu cenu sa záruka nevzťahuje na chyby, pre ktoré bola nižšia cena zjednaná. Ak sa jedná o veci použité, nezodpovedá predávajúci za chyby, ktoré mala vec pri prevzatí kupujúcim. Záručným listom je daňový doklad – faktúra.

Kupujúcemu podnikateľovi je poskytnutá záruka v dĺžke 12 mesiacov od prevzatia tovaru.

Predávajúci neposkytuje kupujúcim pozáručný servis.

Práva zo zodpovednosti za chyby veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania.

Postup a vybavenie reklamácie

Pre každý reklamovaný tovar je nutné vyplniť reklamačný formulár, ktorý je umiestnený na webových stránkach predávajúceho alebo tu . Vzhľadom k širokému sortimentu tovaru je každá reklamácia posudzovaná individuálne.

Ihneď po zadaní reklamácie prostredníctvom reklamačného formulára dostane kupujúci potvrdenie na elektronickú adresu o prijatí reklamácie. Kupujúci je elektronickou cestou informovaný o každom kroku, ktorý sa učiní počas jeho reklamácie, vrátane záverečného vyrozumenia o vybavení reklamácie – buď o jej uznaní alebo vyriešení. Kupujúci má právo obrátiť sa elektronickou cestou na reklamačné oddelenie.

Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, ak sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

Priebeh lehoty je pozastavený v prípade, že predávajúci neobdržal všetky podklady pre vybavenie reklamácie (časti tovaru, iné podklady, apod.). Predávajúci je povinný si od kupujúceho vyžiadať doplnenie podkladov v najkratšej možnej dobe. Lehota je od tohto dňa pozastavená až do dodania vyžiadaných podkladov kupujúcim.

Reklamovaný tovar sa zasiela na adresu expedičného skladu, a to Kokiska s.r.o., Závodu míru 233/70B, 360 17 Karlovy Vary – Stará Role, Česká reupblika. Pred odoslaním tovaru je nutné mať reklamáciu zadanú, aby kupujúci poznal číslo reklamácie, ktoré je nutné uviesť na vonkajšom balení tovaru, aby bola zásielka jednoznačne identifikovaná. V prípade technických problémov so zadaním reklamačného formulára je možné zaslať reklamáciu emailom na reklamacia@kokiskashop.sk.

9 OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Svoju informačnú povinnnosť voči kupujúcim v zmysle č. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, ďalej len „nariadenie GDPR“) súvisiace so spracovaním osobných údajov kupujúceho na účely plnenia kúpnej zmluvy, účely jednania o tejto zmluve a na účely plnenia verejnoprávnych povinností predávajúceho plní predávajúci prostredníctvom zvláštneho dokumentu.

10 ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ A UKLADANIE COOKIES

Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním ochodných zdelení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho. Svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle čl. 13 nariadenia GDPR súvisiacu so spracovaním osobných údajov na účely zasielania obchodných zdelení plní predávajúci prostredníctvom zvláštneho dokumentu.

Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné uskutočniť aj bez ukladania cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

11 ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

V zmysle ustanovenia § 1820 odst. 1) písmeno j) Občianskeho zákonníka sa v prípade mimosúdneho vybavovania sťažností spotrebiteľov môže kupujúci obrátiť na kontrolný orgán, ktorým je Česká obchodná inšpekcia (www.coi.cz). Česká obchodná inšpekcia vybavuje mimosúdne sťažnosti spotrebiteľov spôsobom a za podmienok stanovených príslušnými právnymi predpismi. V prípade medzinárodného mimosúdneho riešenia sporov sa môže kupujúci obrátiť na ONLINE DISPUTE RESOLUTION (ODR) na webovej adrese: https://webgate.ec.europa.eu/odr. Viac informácií na https://www.coi.cz/pro-podnikatele/informace-pro-prodejce-zbozi-a-sluzeb/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/

Európske spotrebiteľské centrum v Slovenskej republike, so sídlom Mlynské nivy 44/A 827 15 Bratislava, internetová stránka http://esc-sr.sk/ je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 zo dňa 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a o zmene nariadení (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).

Predávajúci je oprávnený k predaju tovaru na základe výpisu z Obchodného registra. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov, spoločnosť je vedená pod evidenčným číslom 00055306. Česká obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu mimo iného dozor nad dodržiavaním Zákona č. 634/1992 Sb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

Kupujúci na seba týmto preberá nebezpečenstvo zmeny okolností vo zmysle § 1765 odst. 2 Občianskeho zákonníka.

12 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom sa strany zjednávajú, že sa vzťah riadi českým právom. Voľbou práva podľa predchádzajúcej vety nie je kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, zbavený ochrany, ktorú mu poskytujú ustanovenia právneho poriadku, od ktorých nie je možné sa zmluvne odchýliť a ktoré by sa v prípade neexistencie voľby práva inak použili podľa ustanovenia čl. 6 odst. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo dňa 17. júna 2008 o práve rozhodnom pri zmluvných záväzkových vzťahoch (I).

Celý obsah webových stránok predávajúceho (fotografie, produktové texty aj design) je vo vlastníctve predávajúceho. Neoprávnené zverejnenie, teda zverejnenie niekým, kto nie je autorom diela alebo nemá ku zverejneniu príslušnú licenciu (povolenie), bude považované za porušenie autorských práv a bude riešené právnym oddelením spoločnosti. Nerozlišuje sa, či bolo autorské dielo zverejnené ku komerčným alebo nekomerčným účelom.

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach www.kokiskashop.sk v deň odoslania objednávky kupujúcim, ktorý ich zároveň bezvýhradne prijíma.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu či doplnenie obchodných podmienok.

Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnenia kúpnej zmluvy či obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1. júna 2018.

 

ZTI4YjQ5